Onze visie is dat uw eigen kracht de meeste winst oplevert

Ondernemen is een levensstijl
De meeste ondernemers ‘ondernemen’ iets dat bij hen past. Ze houden van hun business. Passie, gedrevenheid en de hang naar succes bepalen het ondernemen. Of het nu een eenmanszaak zonder groeiambities betreft of een onderneming met dromen over internationale expansie: het is en blijft ondernemen vanuit de eigen kernkracht. Die kernkracht bepaalt uiteindelijk het succes en de winst. De eigen sterke punten optimaal benutten is efficiënter. Cash Consult heeft ruimschoots ervaring op alle terreinen van het ondernemerschap.

Bedrijfseconomie is een vak apart
Als bedrijfseconomisch inzicht niet tot die kernkracht behoort, is dat geen wonder. Bedrijfseconomie is een vak apart en het kost veel energie om je dat eigen te maken. Het is dan ook veel efficiënter om de eigen sterke punten optimaal te benutten en voor de bedrijfseconomische aspecten samenwerking te zoeken met mensen die daar sterk in zijn. Met Cash Consult dus.

Cash Consult luistert
Cash Consult kenmerkt zich door een persoonlijke benadering, korte lijnen, betaalbare tarieven, vakkennis en een schat aan ervaring op alle terreinen van het ondernemerschap. Starten, doorstarten, automatiseren, herstructureringen, investeringen, overname, bedrijfsvoortzetting binnen de familie, vast personeel, uitzendkracht, rechtszaak, buitenlandse transacties, contractbreuk, contractonderhandelingen, huren, kopen, wel of geen A-locatie. Maar ook belastingaangifte, financiële jaarverslagen en boekhouden. Cash Consult luistert, kent de vragen, adviseert, formuleert helder de antwoorden en werkt hard, concreet en met plezier aan haar opdracht.

En er is meer
Waar de ondernemer zich liever bezighoudt met de kernkracht dan met bijkomende vraagstukken, kan Cash Consult het overnemen. Als vertegenwoordiger van de onderneming bij onderhandelingen met banken, gemeenten of internationale contractanten bijvoorbeeld of als raadgever bij advocaten of aspirant-fusiepartners. En wie twijfelt aan eerdere adviezen van derden kan dat advies bij ons checken. Daarvoor hoeft u zelfs geen vaste klant te zijn.